Obec Vlkančice
Obec Vlkančice

Aktuální informace

Oznámení  o možnosti připojení internetu v pevné síti CETIN - rychlost až 250 Mb/s:

            Vážení občané a Vážení rekreanti,

připojení internetu v pevné síti CETIN přes DSLAM ve Vlkančicích u čp. 47  je funkční, ve vsi je rychlost  250MB/s a v chatových osadách a na Drletíně je rychlost 50 Mb/s.

Služby prosím objednávejte přes níže uvedený odkaz,  výběr operátora je na vás.

https://zrychlujemecesko.cz/mapa-pokryti/?referral=jan.sulc%40cetin.cz&location=search&ropId=3376164

 CETIN Zpravodaj a obecní web vizuály (002).png (210.88 kB)

Aktuální informace o změnách v místních poplatcích obce Vlkančice účinných od 1.1.2022

I) Místní poplatek ze psů: (OZV obce Vlkančice č. 1/2019)

1) první pes 100 Kč/rok;  2) druhý  a každý další pes 150 Kč;

Za psa jehož je držitelem osoba starší 65 lel:  1) první pes 60 Kč/rok; 2) druhý  a každý další pes 90 Kč;

3) Splatnost poplatku je 30. dubna příslušného kalendářního roku.

II) Místní poplatek za užívání veřejného prostranství: (OZV obce Vlkančice č. 2/2019)

1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den 100,- Kč za umístění zařízení sloužících pro pokytování prodeje, reklamních zařízení, lunaparků a jiných obdobných atrakcí;

 2) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den 10,- Kč za umístění  dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování služeb a prodeje, za provádění výkopových prací, za umístění stavebních zařízení, cirkusů, skládek, za vyhrazení trvalého parkovacího místa, za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce, reklamní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl; 

3) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den 1,- Kč za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce;

4) Poplatek je splatný ve stanovené výši:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 10 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství;

b) při užívání veřejného prostranství po dobu  10 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství;

c) Úleva se poskytuje poplatníkovi staršímu   65 let ve výši 50%.

III) Místní poplatek z pobytu: (OZV obce Vlkančice č. 1/2021)

1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu;

2) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci  není přihlášena;

3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka;

4) Plátce je povinen podat správci poplatku (Obecnímu úřadu Vlkančice) ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívajícícm v poskytování úplatného pobytu;

5) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu na každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt;

6) Do evidenční knihy  zapisuje údaje týkající se fyzické osoby,  které poskytuje úplatný pobyt;

7) Sazba poplatku v roce 2022 činí 10,- Kč  za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku; 

8) Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dnů následujícího čtvrtletí.  

IV) Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:  (OZV obce Vlkančice č. 3/2021)

1) sazba poplatku činí 1.000,- Kč za rok;

2)  Splatnost poplatku je 30. dubna příslušného kalendářního roku.

3) Obec poskytne úlevu ze sazby poplatku pokud se poplatník na každý  rok zaváže  v "´Čestném       prohlášení pro úlevu  na odpady v obci Vlkančice v roce 2022" ( je umístěn do 30. dubna příslušného kalendářního roku na: urad/uredni-deska/):

a)  že bude třídit odpady (papír, plasty, sklo, železo) dle požadavku obce Vlkančice - úleva   se pokytuje ve výši 100,- Kč za rok,

b) že bude  kompostovat bioodpad na svém vlastním pozemku ve Vlkančicích - úleva   se pokytuje ve výši 100,- Kč za rok,

c) že bude   odpad  z  rostlého dřeva (zaschlé stromy a větve) likvidovat spálením na svém vlastním   pozemku ve Vlkančicích - úleva se pokytuje ve výši 100,- Kč za rok.

4) Poplatník je povinen ohlásit na Obecní úřad Vlkančice, že pro splnění podmínky úlevy se zavazuje v "´Čestným prohlášení pro úlevu  na odpady v obci Vlkančice" do 30. dubna příslušného kalendářního roku. 

5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro   úlevu ve shora uvedené lhůtě, nárok na   úlevu zaniká.

 

V)  Navýšení poplatků:  Včas nezaplacené poplatky nebo část poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

VI) Závěr:  Placení místních poplatků a služeb placené převodem z  účtu  a  úplné a platné znění Obecně závazných vyhlášek (OZV) obce Vlkančice je možno vyhledat na Úřední desce obce Vlkančice: urad/uredni-deska/

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

dnes, středa 26. 1. 2022
zataženo 5 °C 2 °C
čtvrtek 27. 1. mírné sněžení 6/1 °C
pátek 28. 1. mírné sněžení 3/1 °C

GObec mapy na klíč

mapa

Oblíbené odkazy

logo

logo

Obec Vlkančice

Obec Vlkančice s velmi krásnou a čistou přírodou se nachází ve Středočeském kraji, v blízkosti řeky Sázavy, přibližně 45km jihovýchodně od Prahy.

První písemná zmínka o obci je z roku 1436, kdy obec patřila Sázavskému klášteru. Pyskočely a Drletín, jako součást obce, jsou ještě starší než vlastní obec. V průběhu staletí se majitelé obce měnili. Posledním majitelem do roku 1848 byl rod Khevenmüllerů z Komorního Hrádku.